Aktuelt

For å avdekke om det har foregått mobilovervåkning kreves de samme tekniske undersøkelser og etterforskningsskritt som i PSTs sak. Det ble innledningsvis besluttet at vi skulle støtte oss til de tekniske undersøkelser som PST og deres samarbeidende tjenester hadde igangsatt.

Oslo politidistrikt og PST har samarbeidet om all etterforskning, herunder planlegging og gjennomføring. Slik har vi sikret at Oslo politidistrikts ansvar er ivaretatt. Vi har fått oppdateringer om de tekniske undersøkelsene og hatt løpende dialog.  Oslo politidistrikt har opplevd samarbeidet som godt. 

Det er de tekniske konklusjoner sammenholdt med avhørene som danner grunnlag for avgjørelsen.  Beslutningen tas nå fordi det ikke er funnet indikasjoner på at det har foregått mobilovervåkning.  Videre etterforskning ville kun vært aktuelt dersom det var indikasjoner på straffbare forhold.