Aktuelt

Beskyttelse, forebygging og etterforskning henger tett sammen. Målet er at de utsatte skal få den hjelpen de trenger under samme tak. - «Prosjekt November» er det første i sitt slag i Norge, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

Tverrfaglig samhandling
«Prosjekt November» er organisert som et avsnitt på Stovner politistasjon, men er et tverrfaglig samarbeid. - De ansatte har ulik faglig bakgrunn. Ved å ha politi, psykologer og sosionomer under samme tak skal de utsatte gis et helhetlig tilbud på ett sted, sier politifaglig leder for prosjektet, politioverbetjent Hanne Finanger.

Senteret skal gi ofrene støtte, trygghet og beskyttelse i tett dialog med det eksisterende hjelpeapparatet ved å hente inn personer fra andre offentlige instanser ved behov, som f.eks NAV, Barnevernet, krisesenteret med flere. I dette samarbeidet legges det dermed til rette for at alle får utnyttet sin kompetanse maksimalt.  

Stovner politistasjon har blitt et samlingspunkt for Oslo politidistrikts kompetanse på vold i nære relasjoner. Prosjektet er derfor oppkalt etter Stovners kodenavn, November, i politisambandet.

Fakta:
Oslo politidistrikt fikk i Justisdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner i oppdrag å etablere et samarbeidsprosjekt der politiet og hjelpeapparatet skal gi bistand til voldsutsatte - under ett og samme tak. «Prosjekt November» er et treårig prøveprosjekt. I prosjektperioden er nedslagsfeltet bydelene Stovner, Alna, Grorud og Bjerke.