Aktuelt

Endret seksualkultur

Ut fra det analyserte materialet ser vi en endring i seksualkulturen for både kvinner og menn gjennom de siste ti årene. Seksuallivet er blitt mer mangfoldig. Både kvinner og menn synes å ha en mer aktivt utprøvende og eksperimentell seksualitet. Dette kan synes å øke risikoen for å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller voldtekt fordi kommunikasjonen rundt grenser synes i en del tilfeller å være krevende, noe som særlig forsterkes av sterk beruselse. I mange av de anmeldte festrelaterte voldtekter og relasjonsvoldtekter framstår dette som en risikofaktor. Personer som har problemer med å sette grenser ser ut til å ha en forhøyet risiko for utsettes eller anmeldes for voldtekt.

En kort Oppsummering av rapporten:

1. Anmeldelser utgjør en liten del av virkeligheten om voldtekter
2. Voldtektsrisikoen er ikke økende, men synes endret på grunn av endret seksualkultur
3. Oslo er ingen "voldtektshovedstad" ut fra anmeldelsesdata
4. Det finnes fire typiske sammenhenger for voldtekt; fest, relasjon, sårbarhet og overfall (samt annet)
5. Maktmiddel varierer fra fysisk vold til mer subtile former. Trusselen om å bli hengt ut med bilder på internett og i sosiale medier er nye maktmetoder
6. Bopel er hyppigste gjerningssted, også når gjerningspersonen er ukjent
7. Alkoholpåvirkning og ruspåvirkning preger voldtektene, især de festrelaterte
8. Mange voldtektsanmeldelser henlegges på grunn av egenart, og endel fordi de ikke tilfredsstiller juridisk definisjon. Skaper ny seksualkultur også nye behov for måter å møte de krenkede på?