Om oss

Politimester og hovedsete for politidistriktet er lokalisert til Oslo. Politimester er Hans Sverre Sjøvold.

I en overgangsperiode vil fortsatt de to gamle politidistriktene fungere side om side inntil det nye politidistriktet er endelig etablert. I en periode fremover er det ingen endring i politiets adresse eller telefonnumre.

Midlertidig organisering
Fram til Oslo politidistrikt er endelig etablert vil det "gamle" Asker og Bærum politidistrikt bestå under ledelse av fungerende leder Terje Nybøe.