Tjenester

Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

På Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider finner du søknadskjemaer om tillatelser til ulike typer lotterier, se link til høyre på siden.