Østfinnmark politidistrikt

Politiets dag

Lørdag 27. august arrangeres Politiets dag over hele landet. Her kan barn og voksne bli bedre kjent med politiet og hva vi jobber med.

Politiets dag i Finnmark

Store og små er velkomne til å bli kjent med politiet der du bor. Politiets dag arrangeres i Finnmark fredag 26. og lørdag 27. august, se dato for det enkelte sted i programmet under. 

Søkerliste visepolitimester Finnmark politidistrikt

Fire har søkt stillingen som visepolitimester i Finnmark politidistrikt.

Utlendingsenheten i Vadsø stengt uke 33

Ekspedisjonen for utlendingsaker i Vadsø holder stengt 18. august .Vi beklager de ulempene dette medfører. 

Åpningstider Kirkenes uke 25-32

I perioden fra 20. juni til og med 14. august har Kirkenes politistasjon redusert åpningstid, og holder åpent mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00.