Grense Norge/Russland

Statistikk Storskog november 2016

Flere reisende passerte Storskog i november i år, sammenlignet med november 2015.

Februar 2013

I løpet av februar var det 22347 passeringer av grensen på Storskog. Dette er en økning på 34,64% i forhold til samme måned i fjor. Av disse var det 2864 norske passeringer på grenseboerordningen og  1544 russiske passeringer på grenseboerordnigen (totalt 4408 passeringer på grenseboerbevis)  Totalt for 2013 er det en økning på 29 % i forhold til i fjor. Når det gjelder tallene så er de stabile innfor alle kategorier foruten om sjømenn som er gått ned med nesten 50 % sammenlignet med februar i fjor.

Januar 2013

Økningen i trafikken over Storskog grensekontrollsted fortsetter. I januar 2013 var det totalt 23967 passeringer, noe som utgjør en økning med 24% fra januar 2012. Hele 2358 av de passerende var nordmenn som passerte på grenseboerbevis, samt 1552 russiske passerende på grenseboerbevis. Visumpliktige er fortsatt den største gruppen.

Desember 2012

Desember 2012 toppet med nye rekorder både i antall passeringer på en dag og totalt pr mnd.  15.desember passerte med hele 1867 personer og i løpet av desember var det 29 737 som passerte den norsk/russiske grense.  Av disse var 2646 passeringer norske borgere på grenseboerbevis og 2048 russiske på denne ordningen.  

November 2012

November 2012 toppet med høyest antall passeringer over Storskog grensekontrollsted  på en måned med 24217 passerende. Av disse var 4790 norske, hvorav 2586 som passerte på grenseboerbevis. Av russiske borgere var det 1813 passeringer på grenseboerordningen. Hittil i år har i alt 222 385 personer passert grensekontrollstedet.