Politidirektoratet

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Nina Skarpenes rektor ved Politihøgskolen

Kongen i statsråd har i dag beskikket Nina Skarpenes til rektor for Politihøgskolen. 

Rapporten om særorganene er levert til justisministeren

Et regjeringsoppnevnt utvalg har i dag overlevert sin rapport Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer. Utvalget har lagt stor vekt på politiets evne til styrket bekjempelse av IKT-kriminalitet. I tillegg foreslås det en sammenslåing av Kripos og Økokrim samt at Politiets Utlendingsenhet blir avviklet i sin nåværende form. Trafikkoppgaver blir foreslått overført fra UP til politidistriktene.

Styrker innsatsen mot kriminaliteten på det mørke nettet

Ved hjelp av en simulator lærer politiet i de nordiske landene hvordan de skal forebygge og bekjempe kriminalitet på det mørke nettet.

Kraftig økning i antall avhør på stedet

Politiet registrerer en kraftig økning i antall lydavhør gjennomført på stedet. I mars avhørte politiet 3 744 vitner ved å benytte seg av denne nye metoden for avhør. Dette er en økning på nærmere 16 % fra februar. Siden juli har antall lydavhør foretatt på stedet mer enn firedoblet seg.