Aktuelt

Politidirektoratet

Det er noen av konklusjonene i en evaluering Politidirektoratet har gjennomført av Voldtektsgruppa på Kripos. Gruppen ble opprettet som prosjekt i 2010.

Lyktes i å nå målsettingene

Evalueringen viser at voldtektsgruppen har lyktes i målsettingene sine i perioden gruppen har eksistert. Eksempelvis kan nevnes at gruppen har opprettet rutiner for å overvåke voldtektsbildet nasjonalt og monitorering av innkommende saker, bistått med faglige råd og stedlig bistand, vært et nasjonalt fagmiljø for informasjons- og kompetansedeling for saksområdet og overtatt etterforskningsansvar i en større sak.

Mandatet

Voldtektsgruppens mandat kan oppsummeres i fem målsetninger:

  • identifisering av saker med felles modus
  • monitorering av voldtektsforbrytere for å forebygge nye voldtekter og identifisere gjerningspersoner
  • faglige råd, konsultativ og stedlig bistand
  • overtakelse av etterforskningsansvaret
  • nasjonalt fagmiljø for informasjons- og kompetansedeling for saksområdet voldtekt

Voldtektsgruppen videreføres

Politidirektoratet mener at det er behov for at voldtektsgruppen fortsetter å eksistere. Gruppen har siden 2010 drevet prosjektbasert. For at gruppen skal kunne arbeide mest mulig effektivt er det behov for forutsigbarhet både organisatorisk og økonomisk. Det er derfor naturlig å avvikle prosjektet og videreføre gruppen i linjen, plassert på Kripos.