Aktuelt

- Det har det siste året vært en del kritisk søkelyst på politiet, og derfor er det gledelig at de unge juristene ønsker å jobbe i en etat med spennende og krevende utfordringer. Det gleder meg veldig at mange jusstudenter fortsatt peker på oss som en attraktiv arbeidsgiver. I dag diskuterer Stortinget Nærpolitireformen, og vi står foran store endringer, noe som gjør det enda mer spennende å jobbe hos oss framover, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet. Han mottok førsteprisen på vegne av politiet.

Utenriksdepartementet og tingrettene har andre og tredjeplassen på jusstudentenes liste over attraktive arbeidsplasser. Deretter følger Høyesterett, lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet  og Økokrim.

Universum spør hvert år norske studenter om hvor de aller helst vil jobbe. Totalt 1389 jusstudenter har svart på årets undersøkelse.