Aktuelt

- Geir Gudmundsen har vært opptatt av hva som vil være til det beste for Hordaland politidistrikt og politiet. Jeg er glad for at han konstruktivt bidro til en avtale, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Gudmundsen ba selv om å bli innbeordret til Politidirektoratet i februar. Jon Reidar Nilsen er konstituert som politimester i Hordaland til 18.august.
Ytterligere konstitusjon fram til 31. desember 2015 vil bli offentlig kunngjort i neste uke.