Aktuelt

UP-sjef Runar Karlsen sier han er svært tilfreds med at Politiets fellestjenester (PFT) har anskaffet et analyseinstrument som vil gi UP en mer effektiv mulighet til å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring med andre stoffer enn alkohol. 

Det er grunn til å tro at ruspåvirket kjøring forårsaker så mye som hver fjerde dødsulykke på veiene. For å redusere antall dødsulykker er det derfor viktig at politiet avskrekker flere sjåfører fra å kjøre ruset, og avdekke flere av de som kjører ruset. Dräger DrugTest 5000 vil styrke politiets innsats i betydelig grad, avslutter UP-sjefen.

Vegtrafikkloven gir politiet anledning til å teste alle sjåfører i forbindelse med bl.a. trafikkontroller, ved hjelp av analyseinstrumentet uten skjellig grunn til mistanke.