Aktuelt

Fram til 1.mai ble det totalt anmeldt 73 797 forbrytelser og 36 671 forseelser. Anmeldte forbrytelser har i alt gått ned med 11 prosent sammenlignet med 1. tertial 2013, og antall forseelser har i alt gått ned med tre prosent i tilsvarende periode.

Vinning utgjør den største andelen av forbrytelsene med 51 prosent, deretter narkotika med 21 prosent og vold med 12 prosent. Trafikksakene utgjør den største andelen av forseelsene med over 50 prosent av totalen.

Færre anmeldte tyveri
Det har vært en nedgang i anmeldte vinningsforbrytelser på 17 prosent. Nedgangen gjelder både for anmeldelsene av simple og grove tyveri, samt ran og brukstyveri av bil. Det har vært en økning i anmeldelsene av grovt tyveri fra villa og for bedrageri av trygde- og sosialytelser.

Færre voldsforbrytelser, flere seksuallovbrudd
Sammenlignet med 1. tertial 2013 har antall anmeldte voldsforbrytelser gått ned med to prosent, mens det har vært en økning i anmeldte seksualforbrytelser på 17 prosent.

Økt oppklaringsprosent
Oppklaringsprosenten for forbrytelser har økt fra 40,2 prosent i 1. tertial 2013 til 43,4 prosent i 1. tertial 2015.

I 1. tertial 2015 ble det påtaleavgjort 76 913 saker. Det er en reduksjon på 8,6 prosent, sammenlignet med 1. tertial i fjor.

Du kan laste ned hele rapporten til høyre på denne siden.