Aktuelt

Politidirektoratet

Begrepet hatkriminalitet brukes om straffbare handlinger, helt eller delvis motivert av negative holdninger til faktisk eller oppfattet etnisitet, religion, homofil orientering og/eller nedsatte funksjonsevne. Begrepet er ikke avgrenset til enkelte kriminalitetstyper, men kan opptre i forskjellige former, alt fra fysisk vold, trusler, skadeverk, ærekrenkelser, diskriminering osv.

Anmeldelser knyttet til rase/etnisk tilhørighet har vært den klart største kategorien alle årene. I 2014 var det 156 anmeldelser med slik merking, en økning på 15 saker fra året før, men færre enn i årene 2010-2012.

Økt kunnskap om denne kriminaliteten er viktig. Den enkelte polititjenesteperson må være i stand til å gjenkjenne hatkriminalitet, og dermed kunne bidra til å sikre at de som anmelder får god behandling. Et høyere kunnskapsnivå vil gjøre samfunnet og politiet bedre rustet til å forebygge hatkriminalitet.

Du kan laste ned Politidirektoratets rapport om hatkriminalitet til høyre på siden.