Aktuelt

Det er en høyt prioritert oppgave for politiet å bekjempe narkotikabruk blant ungdom. Narkotikamisbruk er et stort samfunnsproblem og en betydelig risikofaktor for den enkelte ungdom. Politiets forebygging skjer på flere arenaer, gjennom tradisjonelt politiarbeid som patruljering, men også holdningsskapende arbeid som besøk på skoler og fritidsklubber. For å få til dette er det viktig at politiet har et godt samarbeid med andre etater som barnevernet og skolene.

Narkotikafrie skoler gjennomføres i:

 • Østfold politidistrikt
 • Hedmark politidistrikt
 • Midtre Hålogaland politidistrikt
 • Rogaland politidistrikt
 • Nord-Trøndelag politidistrikt
 • Salten politidistrikt
 • Sunnmøre politidistrikt
 • Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt
 • Sør-Trøndelag politidistrikt
 • Hordaland politidistrikt
 • Søndre Buskerud politidistrikt
 • Nordre Buskerud politidistrikt
 • Oslo politidistrikt