Aktuelt

Politidirektoratet

Denne økte personkontrollen vil foregå i nærheten av indre Schengengrenser. Politidirektoratet presiserer at oppdraget fra departementet ikke er å anse som gjeninnføring av indre grensekontroll. Dette vil derfor ikke ha konsekvenser for befolkningens kryssing av grenser til andre Schengen-land. Befolkningen trenger derfor ikke ta med pass for å krysse grensene for eksempel mellom de nordiske land.

Ønsker å avklare identitet

Bakgrunnen for oppdraget er at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig ønsker å få avklart identiteten og historien til de som kommer til landet. Et annet moment er å forsøke å avdekke eventuelle menneskesmuglere.

Mer politi ved grensen

Tiltakene innebærer økt tilstedeværelse av politi ved grensen. Man skal også forsøke å stanse eventuelle personer som forsøker å ta seg ulovlig inn i Norge, samt grensekryssende kriminalitet.

Personkontroller

Politidirektoratet vil i første omgang fokusere på de geografiske områdene hvor vi har erfaring med at det skjer grensepasseringer av asylsøkere og andre migranter. Hvor intensive personkontrollene blir, vil være situasjonsbestemt, og bygge på øvrige opplysninger som kan variere fra dag til dag. Befolkningen vil kanskje oppleve en økt tilstedeværelse av politi i grensenære områder.

Politidirektoratet er i nær kontakt med de enkelte politidistrikt og Justis- og beredskapsdepartementet om varighet og intensitet på personkontrollen. Politiet vil ikke kunne gå nærmere inn på opplysninger om taktiske disponeringer.