Aktuelt

Hermansen har jobbet i Politidirektoratet siden august 2013. Han kom fra Forsvarsdepartementet, hvor han har hatt flere lederstillinger, og var utvalgsmedlem i Politianalysen.

Hermansen tiltrer sin nye stilling i midten av oktober. Vidar Refvik, som har hatt denne avdelingen som en del av sin portefølje, skal fra samme tid rendyrke sin jobb som assisterende politidirektør.