Aktuelt

Offentlig søkerliste til politimesterstillingene vil bli publisert på politi.no tidlig neste uke.

Målet er at det skal være ansatt i de ti stillingene innen årsskifte.

Det er Politidirektoratet som vurderer søknadene og kaller inn til og gjennomfører intervjuer. Deretter blir innstillingen sendt til Justis- og Beredskapsdepartementet som formelt gjennomfører ansettelsene i Kongen i statsråd.

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert hvilke politimesterstillinger som kan lyses ut. Det avgjørende for vurderingen er hvilke politimesterembeter som videreføres, det vil si at de ikke nedlegges eller endres i betydelig grad i forbindelse med reformen. Er politimesterembetet videreført, fortsetter politimesteren i stillingen ut åremålsperioden. I Oslo og Troms fortsetter politimestrene ut åremålsperioden, slik at stillingene i disse politidistriktene ikke skal lyses ut.