Aktuelt

Politidirektoratet

Ny straffelov består av to deler. Den alminnelige delen ble vedtatt av Stortinget i 2005. Den spesielle delen er vedtatt i etapper, det siste i 2009. De alminnelige bestemmelsene finnes i første del, mens de straffbare handlingene er samlet i den andre delen.

Skillet mellom forseelse og forbrytelse er borte og 300–400 bestemmelser er oppdatert.

Storstilt opplæring

12 000 politi-ansatte har fått tilbud om opplæring for å håndtere den nye straffeloven. Den er bygget på kunnskap politi og påtale kan fra før. Det er gjennomført seminarer for både påtale og tjenestemenn, og det er laget et e-læringskurs tilpasset de ulike målgruppene. Et lovspeil med gammel og ny straffelov og forklaringer på det som er nytt, er distribuert. Alt opplæringsmateriell er tilgjengelig for etaten frem til sommeren 2016.

Bedre analyser

IKT-verktøyene er oppdatert og justeringer vil pågå til april 2016. Det forbedrede IKT-systemet vil gi bedre data og analyser, som gir politiet et bedre grunnlag for å jobbe kunnskapsbasert.