Aktuelt

Årlig behandler politiet omkring 350 000 politiattester. 27. mars i fjor ble søknad via nettet lansert og i dag søker nesten 90 % elektronisk. Utsendelse elektronisk forutsetter at søkeren har en digitale postkasse levert av Difi.

Effektivisering for publikum og politiet

Søkerne sparer postgang og innregistreringstid og politiet effektiviserer ved at ressursbruk for innregistreringen av sakene og utsendelseskostnadene faller bort.

Elektronisk søknad om politiattest