Aktuelt

Politidirektoratet

Anmeldelsene til Spesialenheten er av ulik karakter, og viser seg ofte å være grunnløse. 90 prosent av anmeldelsene ender med henleggelse. Spesialenhetens leder, Jan Egil Presthus, sier at enheten har lav terskel for å innlede etterforskning mot politifolk.

-Når man jobber i politiet og har anledning til å utøve makt mot befolkningen, må man være forberedt på å bli kontrollert, mener han.

-I motsetning til politiet for øvrig, henlegger vi ingen saker på grunn av kapasitet. Vår terskel for å sette i gang etterforskning er lav, og slik må det være. Det handler om politiets tillit, sier Presthus.

Advokat Jens-Ove Hagen, som har representert anklagde politiansatte siden åttitallet, er blant de som mener at politifolk får røffere behandling enn andre borgere ved mistanke om straffbare handlinger.

-Det er min klare oppfatning at Spesialenheten overlater for mange saker til rettsapparatet som burde vært henlagt på grunn av usikkerhet om skyld og bevisførsel. Det viser frifinnelsesstatistikken, sier Hagen til Norsk Politi.

HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet minner om at det er menneskelig å feile. Hun mener likevel at politiet må bli flinkere til å lære av feil og avvik. 
-Utfordringen tror jeg ligger i at man som politi er redd for å innrømme feil. Det ligger så innarbeidet i rollen og identiteten til politiansatte at man skal overholde lov og orden, sier Aslaksen.