Aktuelt

- Det er positivt at PST nå vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden. Vi vil nå se på hva dette betyr for de tiltak vi har iverksatt, herunder den midlertidige bevæpningen, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet (POD).

POD vil nå gå nøye gjennom trusselvurderingen fra PST.

- Vi vil i løpet av kort tid komme med vår vurdering av hvilke konsekvenser dette får for politiet, sier beredskapsdirektøren.