Aktuelt

Styrkingen av budsjettet skal blant annet gå til politiets arbeid med å registrere asylsøkere og med arbeidet knyttet til å intensivere territorialkontroll ved blant annet å patruljere grensenære områder og å foreta kontroller på busser og tog.

–Den foreslåtte styrkingen av budsjettet for 2016 vil dekke opp for våre ekstra utgifter knyttet til inntak og registrering slik vi ser dem i dag. Situasjonen er utfordrende og i stadig endring, og det er derfor betryggende at regjeringen nå foreslår tilskudd til neste års budsjett basert på dagens situasjonsbilde, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.