Aktuelt

Som tidligere kjent har PST og politiet denne uka iverksatt deler av terrorplanverket.

- Det viktigste vi nå kan gjøre er å skaffe oss best mulige oversikt over situasjonen internasjonalt og nasjonalt. Vi har derfor intensivert etteretningssamarbeidet mellom politiet og PST, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet.