Aktuelt

Politiarbeid på stedet handler om å løse flest mulig oppgaver så tidlig og raskt som mulig, løse oppgaver med god kvalitet og utnytte tilgjengelig teknologi. Arbeidsformen gir effekter i hele verdikjeden, og bidrar til enhetlig og standardisert polititjeneste og systematisk kunnskapslæring i etaten.

Lydavhør på stedet og økt bruk av mobile løsninger er to sentrale tiltak i Politiarbeid på stedet. Lydavhør bidrar for eksempel til store besparelser for etterforskere fordi fornærmede og/eller vitner slipper å stille på nye avhør. Videre bidrar lydavhør på stedet til at saker ferdigstilles raskere.

En nasjonal implementering av politiarbeid på stedet gir gode effektivitets- og kvalitets­gevinster, men kostnadene ved en implementering er også betydelige. Over tid gir initiativet samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Analysen er i stor grad basert på funn fra evalueringene av pilotprosjektet Politiarbeid på stedet og beskriver nytte- og kostnadsvirkninger av en nasjonal implementering. Piloten ble gjennomført ved tre driftsenheter i 2014: Stavanger politistasjon (Rogaland politidistrikt), Tønsberg politistasjon (Vestfold politidistrikt) og politiet i Målselv-regionen (Troms politidistrikt). Fra 2015 ble prosjektet implementert ved alle driftsenheter i de tre aktuelle politidistriktene.

Startskuddet for nasjonal innføring

Politiarbeid på stedet er en del av direktoratets strategi for å endre politiet. En verktøykasse for å starte opp arbeidsformen i politidistriktene ble overlevert på en fullbooket Erfaringskonferanse i regi av Politidirektoratet og Politihøgskolen 29. og 30. oktober 2015. Direktoratet planlegger nå for nasjonal implementering.