Aktuelt

- Det har vært god dialog mellom partene i forhandlingene. Vi er glade for at vi nå har kommet til enighet innenfor den rammen vi har, sier Frode Aarum, seksjonssjef for arbeidsrett i Politidirektoratet.

Den nye avtalen innebærer

Ny struktur på avtalen, samtidig som innholdet i det vesentligste er videreført.

Transportledsagere er unntatt arbeidsmiljølovens overtidskapittel i forbindelse med transportoppdrag, slik at de kan delta i transporteringer på lik linje med polititjenestemenn.

Dokumentasjonskravet for skikkethet for unntak under 11 timer er bortfalt - det presiseres at selve skikkethetsvurdering likevel skal gjennomføres.

Det er anledning til å bytte vakter på nærmere vilkår.

Beredskapstroppen får anledning til å planlegge med 12 timers arbeidstid.

Det er ved lokal enighet anledning til å avtale arbeidslister på inntil 26 uker frem i tid som kan endres med to ukers varsel av arbeidsgiver.

Tillegget for belastende unntak blir likt for alle og nytt beløp er kr 33.000.

Kompensasjon for reiser godtgjøres som tidligere, men det er tatt inn en ny bestemmelse i § 7-13 (2) som lyder:

"(2) Transportoppdrag av personer "i politiets varetekt" og/eller beslag til og fra tjenestested i direkte forlengelse av pålagt tjenestehandling innenlands når transporten strekker seg utover arbeidsplanens daglige arbeidstid, godtgjøres som overtid."

For de som er periodevis på avtalens virkeområde, er det nå en ny bestemmelse i § 7-4 (2):

"Tjenestemenn nevnt i § 1-4 (2) bokstav f) godtgjøres forholdsmessig av kr 33 000 per år i den perioden (minimum én uke) arbeidsgiver kan vise til at det er behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, for å kunne utføre pålagte arbeidsoppgaver.  Dersom en tjenestemann mottar nevnte godtgjørelse 3 ganger skal vedkommende gis godtgjørelse etter (1) for resten av avtaleperioden." 

Det er også laget et helt nytt kapittel i avtalen om oppfølging, som bl.a innebærer at det skal etableres et ATB-utvalg i etaten.