Aktuelt

Alt innsatspersonell som har vært omfattet av den midlertidige bevæpningen skal da gå tilbake alminnelig politiberedskap med fremskutt lagring i kjøretøy – slik det var før den midlertidige bevæpningen ble iverksatt.

–Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Det trusselnivået som nå er beskrevet og nåværende våpeninstruks gir ikke hjemmel til å fortsette den midlertidige bevæpningen.

–Som politidirektør forstår jeg at mange medarbeidere mener at bevæpning oppleves som et nødvendig verktøy. Samtidig må vi forholde oss til det regelverket som gjelder i våpeninstruksen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

–Norsk politi skal ha skryt for å ha håndtert situasjonen med midlertidig bevæpning på en god måte. Det viser at vi har et kompetent norsk politikorps. De erfaringene som er gjort i denne perioden vil danne grunnlag for videre evaluering og læring.

13. november i fjor besluttet politidirektøren etter en grundig gjennomgang at politiet ikke lenger skulle være midlertidig bevæpnet, siden trusselbildet var redusert. Senere samme dag skjedde de tragiske terrorhendelsene i Paris. Det førte til en uavklart og uoversiktlig situasjon, som gjorde at midlertidig bevæpning ble forlenget. Nå er situasjonen avklart, og politiet kan gå tilbake til fremskutt lagring.

Dersom trusselvurderingen skulle endre seg, er Politidirektoratet forberedt på å ta en ny vurdering om behovet for midlertidig bevæpning.

Fakta

Fremskutt lagring av våpen i kjøretøy innebærer at det skal være tjenestevåpen tilgjengelig i politiets patruljekjøretøy i alle distrikt.  Dette sikrer mannskapene i motoriserte patruljer tilgang til skytevåpen, slik at de som er godkjent for våpentjeneste kan bevæpne seg dersom situasjonen tilsier det.