Aktuelt

- Vi har foreløpig ikke grunnlag for å si om bombetruslene utgjør en trend, eller om det er tilfeldig at det har kommet så mange de siste ukene. Dette er blant de spørsmål vi antar etterforskningen vil avklare, sier Steffen Ousdal, fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratets avdeling for politiberedskap og krisehåndtering. 

- Å fremsette slike trusler er en alvorlig straffbar handling. De skaper frykt i befolkningen, og binder opp politiressurser som burde vært brukt på andre viktige oppgaver. Vi vil advare de som måtte tro at de risikofritt kan fremsette anonyme trusler via sosiale medier. Politiet har gjennom sin etterforskning gode muligheter til å finne ut hvem de er, sier Ousdal.

Strafferammen for å fremsette slike trusler er inntil tre års fengsel.