Aktuelt

I tettsteder med over 20.000 innbyggere var det stilt krav om at politiet skulle være fremme innen 15 minutt etter at meldingen kom inn i 80 % av hasteoppdragene. Resultatene fra 2015 viser at politiet kom frem innen 12 minutter i 80 % av hasteoppdragene i disse områdene. I tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere brukte politiet under 19 minutter på å komme frem i 80 % av hasteoppdragene, mens kravet var 30 minutter. I tettsteder med under 2000 innbyggere og øvrige områder, kom politiet frem innen 33 minutter i 80 % av hasteoppdragene. Kravet i disse områdene var på 45 minutter.

Vi kan ikke konkludere med at den faktiske responstiden er redusert fra tidligere.  Politidirektoratet og politidistriktene har jobbet kontinuerlig det siste året for å bedre datagrunnlaget, herunder mer nøyaktig registrering av responstiden, noe som kan ha påvirket resultatene positivt.

Kravene varierte mellom de ulike politidistriktene og det var i tillegg stilt ulike krav til responstid for de tre tettstedskategoriene. Nesten alle politidistriktene innfridde kravene til responstid i de to største tettstedskategoriene. I øvrige områder, er det imidlertid noe mer varierende om distriktene innfridde krav.

Resultatene for politiets responstid finner du i vedlegget til høyre.