Aktuelt

Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet i 2015 nye mål for justis- og beredskapssektoren, innenfor områdene straffesakskjeden, asylkjeden og samfunnssikkerhet- og beredskapskjeden. Målene er endringsmål som ble fastsatt på bakgrunn av politiske ambisjoner og utfordringer og de skal gi gjenfinnbare effekter for samfunnet og brukerne. Målene videreføres i 2016. Politidirektoratet skal bidra til å realisere disse målene for politi- og lensmannsetaten. I tillegg skal Politidirektoratet i 2016 gjennomføre Nærpolitireformen.

Mål og krav til rapportering:

Straffesakskjeden

  • En mer effektiv straffesakskjede
  • Styrke forebyggingen av kriminalitet
  • Redusere alvorlig kriminalitet

Asylkjeden

  • Raskere avklaring av identitet
  • Raskere retur

Samfunnssikkerhet og beredskapsområdet

  • Redusere sårbarhet i samfunnet
  • Kunnskapsbasert forebygging
  • Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
  • Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

Prioritert omstillingsarbeid i 2016

  • Gjennomføre Nærpolitireformen

Tildelingsbrevet kan lastes ned til høyre på siden.