Aktuelt

Smedsrud har lang fartstid og bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten i tillegg til å ha arbeidet som advokat. Han har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet på alle nivåer fra lensmannsbetjent til assisterende politidirektør. Smedsrud har vært politimester i Drammen og vært konstituert politimester i Asker og Bærum politidistrikt, i tillegg til å være assisterende politimester i Asker og Bærum politidistrikt. Smedsrud er utdannet som politi og jurist, og har også mastergrad i ledelse.

Smedsrud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i politifagsavdelingen i Politidirektoratet.