Aktuelt

Les pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet og den nye våpeninstruksen i lenkene til høyre.