Aktuelt

Deltek i uttransport frå Chios

Frontex vil ha 1500 tenestepersonar frå medlemslanda, samt 50 sivile til administrative oppgåver. Politidirektoratet har bede Politiets utlendingsenhet (PU) stille med 10 tenestepersonar for dette oppdraget. Dei 10 tenestepersonane reiste i helga og deltek frå i dag i Frontex sin operasjon på øya Chios.