Aktuelt

Nor Fares/Kvinnenettverket LIN, Linda Noor/Minotenk, Firdawsa Ahmed/Atlas Kompetanse, Anita Rathore/OMOD, politidirektør Humlegård og student Thea Nor Fares/Kvinnenettverket LIN, Linda Noor/Minotenk, Firdawsa Ahmed/Atlas Kompetanse, Anita Rathore/OMOD, politidirektør Humlegård og student Thea

Alle i Norge skal føle at politiet er en av dem

- I Norge har vi bare ett politi. Denne rollen og ansvaret krever høy legitimitet i samfunnet og høy tillit.  Vi må forvalte dette samfunnsansvaret på en skikkelig måte, ellers mister vi tillit. Hele befolkningen må føle at dette er sitt politi og oppleve seg representert i politiet, sa en engasjert politidirektør Odd-Reidar Humlegård.

Et 20-talls personer fra ulike organisasjoner, nettverk, og ildsjeler hadde takket ja til invitasjonen – og formidlet sin mening om dette til rektor Nina Skarpenes, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Flere representanter fra politiet var også til stede, og tre politistudenter deltok også på samlingen.

Mange av de fremmøtte jobber i innvandringsmiljøene, men ikke spesifikt med politiet.

Det er ikke første gang politiet og høgskolen snakker med innvandrermiljøene om politiutdanning. Det unike med denne samlingen var intensjonen bak: å lytte til hva som allerede sies om politiet og politiutdanningen ute i miljøene.

Rektor Nina Skarpenes ønsket alle velkommen til å dele av sine erfaringer Rektor Nina Skarpenes ønsket alle velkommen til å dele av sine erfaringer

Ga påfyll av energi

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen formidlet tidligere i år behovet i sin egen blogg med innlegget Politiet trenger flere ansatte med innvandringsbakgrunn.

Hun beskrev samlingen som en energitank:

- Dette er starten på et veldig viktig arbeid med å drive målrettet rekruttering. Og jeg vil sammenligne dette møtet med en energitank, fordi det ga både meg personlig og Politihøgskolen påfyll av energi til å jobbe videre. Vi håper at denne samlingen også kan bidra til at innvandrermiljøene kan engasjere seg enda mer, for politiet og høgskolen kan ikke gjøre denne jobben alene. 

En av de som også opplevde samlingen som oppløftende, var Linda Noor, daglig leder i Minotenk. Hun har vært opptatt av dette temaet lenge.

- Jeg blir oppløftet av dette.  Vi i Minotenk får mange invitasjoner hvor vi opplever at man bare inviterer minoritetsrepresentanter fordi man må gjøre det. Her føler jeg imidlertid et oppriktig engasjement.

Les mer om erfaringssamlingen på nettsidene til Politihøgskolen