Aktuelt

Her fremkommer det blant annet at Politidirektoratet reagerte for sent med å støtte Østfinnmark politidistrikt  med ressurser til å håndtere den etterhvert svært krevende situasjonen på grensen i nord, en situasjon ingen var forberedt på. - Vi fulgte situasjonen nøye både i Finnmark og i Østlandsområdet og vi hadde regelmessig kontakt både med Østfinnmark politidistrikt og berørte politidistrikt og særorgan i østlandsområdet. Det ble gjort en fantastisk innsats av politiet i Øst-Finnmark høsten 2015. I ettertid er det imidlertid ikke vanskelig å erkjenne at vi burde ha satt inn mer ressurser på et tidligere tidspunkt, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.                                                                    

Erfaringsrapporten er ikke ferdig, er ikke satt inn i en helhetlig sammenheng, og er heller ikke kvalitetssikret og drøftet internt i Politidirektoratet. Politidirektoratet har et ansvar for å styre og lede norsk politi, blant annet med tanke på å sikre nødvendig koordinering og en tilfredsstillende kapasitet der det til enhver tid trengs mest. I september da Politidirektoratet mottok den første varslingen fra Østfinnmark politidistrikt, var det allerede store utfordringer med ankomster via grensen i Østfold og ikke minst knyttet til situasjonen ved Politiets Utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Dette tok mye av vår oppmerksomhet de første ukene. På det tidspunktet var det over 500 ankomster per uke til Østlandet, mens den store veksten i asylankomster til Øst-Finnmark nettopp hadde startet. Samtidig ble det i løpet av få dager sendt flere politifolk  til Finnmark for å støtte politidistriktet, og i løpet av høsten var det i en periode totalt mer enn 100 ekstra medarbeidere som bisto politiet i Finnmark i den svært krevende situasjonen som politidistriktet stod i.  

Erfaringsrapporten ser på en isolert og viktig del av hvordan politiet totalt sett håndterte situasjonen i Øst-Finnmark. Den ferdigstilte rapporten vil sammen med erfaringer og synspunkter fra andre berørte politidistrikt og særorgan (blant annet PU, UP, Kripos, Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt) bli løftet inn som et tema i Politiets Nasjonale Ledergruppe hvor alle politimestre og særorgansjefer sitter. Der vil politiets samlede håndtering av erfaringer fra de store asylankomstene høsten 2015 bli drøftet.