Aktuelt

Hendelsene har så langt vi har brakt på det rene ikke hatt konsekvenser for liv og helse. IKT-direktør Cato Rindal i Politidirektoratet sier at problemene ble forårsaket av at sentralt utstyr i politiets infrastruktur ble defekt etter en hendelse.

- Hendelsen blir nå evaluert og gjennomgått for å hindre lignende situasjoner, sier Rindal.