Aktuelt

I 2014 ble det gjennomført 3501 avhør, mens tilsvarende tall for 2015 er 4725. Tall fra Politidirektoratet viser at økningen fortsetter i 2016. Ved utgangen av mars var det gjennomført 1450 avhør. Ansvaret for avhør av barn og særlig sårbare voksne ble overført fra domstolene til politiet 2. oktober i fjor. Psykisk utviklingshemmede er eksempel på særlig sårbar voksne.

- Økningen i antall gjennomførte avhør er positiv og viser at politiet prioriterer saker med barn og særlig sårbare voksne, sier seksjonssjef Astrid Borge i Politidirektoratet. Hun mener økningen er forventet, men det er for tidlig å konkludere med årsak. 

- Slik det ser ut nå virker det sammensatt: Økt fokus på overgrep mot barn og sårbare voksne fra andre etater som har avvergeplikt. Flere gjennomførte avhør av barn og effekt av lovendringen som trådte i kraft i fjor er blant årsakene, sier hun.

Barn og særlig sårbare voksne kommer sjelden til politiet selv om de har vært utsatt for overgrep. Borge minner om hvor man kan ta kontakt ved behov for hjelp: - Er du selv mindreårig og utsatt for vold eller overgrep kan du få hjelp ved å ringe alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Du kan også snakke med en lærer, helsesøster eller annen voksen person som du stoler på, oppfordrer hun.

Personer som får mistanke om at barn eller sårbare voksne kan ha vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt kan kontakte politiet eller barnevern. - Kontakt politiet om du har en konkret mistanke om at et barn eller en særlig sårbar voksen er utsatt for vold eller seksuelt overgrep. La politiet finne ut hva som har skjedd. Fortell ikke mistenkte om din henvendelse til politiet. Det kan redusere politiets mulighet til å sikre spor, og vanskeliggjøre avhør av fornærmede. - Kontakt barnevernet om du er generelt bekymret for et barn.