Aktuelt

Pass og nasjonale ID-kort utgjorde 59 prosent av dokumentene som ble misbrukt. De fleste dokumentene som ble misbrukt i 2015 var irakiske, italienske og syriske.  Irak er nå det landet som topper listen over hyppigste nasjonaliteter for misbrukte dokumenter. Totalt 227 irakiske dokumenter ble avslørt. Denne utviklingen kommer dels som følge av at undersøkelse av irakiske dokumenter ble prioritert av Nasjonalt ID-senter i 2015.  Nasjonalt ID-senter har sett nærmere på utviklingen innen misbruk av ID-dokumenter.  Formålet er å tegne et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet i perioden 2012-2015 og de misbruk som har blitt avdekket i løpet av denne perioden. 

Nå er rapporten for 2015 klar og du kan lese den ved å gå inn på sidene til Nasjonalt ID-senter: Nasjonalt ID-senter