Aktuelt

1. januar 2016 gikk politiet fra 27 til 12 politidistrikter i Norge, og særorganene må tilpasses den nye organisasjonsstrukturen. Det nedsatte utvalget skal se på hvordan dette kan gjøres, og også vurdere hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser best kan utnyttes og være en felles ressurs for hele landet. 

Les mer om saken: Utvalg skal se på særorganene i politiet (regjeringen.no)