Aktuelt

Totalt gjennomførte og bestod 614 studenter Politihøgskolen våren 2015. Av disse har 95,9 prosent fått stilling i politiet pr. 30. mars 2016. 40,4 prosent har fått fast stilling i politiet. For kullet som gikk ut i 2014 har 97,4 prosent stilling i politiet og 83,2 prosent har fast stilling. Tilsvarende tall for 2013 er 95,2 prosent og 93,5 prosent.  

-Tallene viser at de aller fleste nyutdannede fra Politihøgskolen får jobb i politiet allerede første året. Mange får fast jobb første året, og nesten alle er fast ansatt etter i løpet av to år. Det er også positivt å se at jobben de får er politistillinger, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Hun sier at POD har fokus på å få nyutdannede i jobb så raskt som mulig etter endt utdanning
 

Tall på nyutdannede som får jobb og antall ansatte i politietaten fordelt på yrkesgruppe kan du laste ned til høyre på siden.