Aktuelt

Politidirektoratet

Det er viktig for politiet å opprettholde et godt tillitsforhold til befolkningen i forbindelse med kontrollvirksomhet og at enhver kontroll av personer, uavhengig av etnisitet, skjer på en etisk og kvalitetsmessig forsvarlig måte.

Flere mediesaker har omtalt episoder som kan gi grunnlag for å stille spørsmål ved utvelgelseskriteriene politiet benytter seg av for å oppspore personer som oppholder seg eller arbeider ulovlig i Norge. Likestillings- og diskrimineringsombudet har, med bakgrunn i disse sakene, stilt spørsmål vedrørende politiets utvelgelseskriterier. 

Utlendingskontroll på territoriet er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Kontrollene skal i større grad føre til både sentral og lokal oversikt over hvem som oppholder seg i riket. Politiets adgang til å utføre utlendingskontroll er hjemlet i utlendingsloven § 21. Den sier at det må foreligge grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk borger. I tillegg må også omstendighetene tilsi at det er grunn for kontroll (tid, sted og situasjon).

- Utvelgelseskriteriene som legges til grunn for utlendingskontroll skal aldri alene være at personene tilhører en etnisk gruppe eller region, eller at personen har utenlands utseende eller kjennetegn, sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet.

På Politihøgskolen (PHS) berøres møte med publikum og forebygging av diskriminering i flere fag på samtlige studieår av grunnutdanningen. ID-kontroll og utlendingskontroll er også et definert fokusområde for PHS. I tillegg har politiet kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring når det gjelder fremgangsmåte og fremtoning ved utføring av kontroller. Tjenestekvinner og -menn skal ha inngående kjennskap til det rettslige grunnlaget for utlendingskontroll og utvise gode politifaglige vurderinger i sitt arbeid. Dette skal medføre en lav grad av vilkårlighet i utførelsen av kontroller. Politiet skal være bevisste på de kriteriene som skal legges til grunn for utlendingskontrollen, og enhver kontroll skal utføres på en høflig, korrekt og diskré måte.