Aktuelt

Egen arbeidsgruppe

Politidirektoratet nedsatte tidligere i år en arbeidsgruppe som skulle komme med en anbefaling vedrørende fremtidig rekruttering av malinois som tjenestehund i norsk politi. Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt av representanter fra hundetjenesten i politiet, Forsvaret, Politihøgskolen og forskere ved Norges miljø - og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Arbeidsgruppen anbefaler videre rekruttering av malinois, og sier at tjenestehund-emner av alle raser i første rekke må vurderes på bakgrunn av egen atferd og helse.

Gjenopptar rekruttering

- Det er viktig at vi tar uønskede hendelser med våre tjenestehunder på alvor. Beslutningen om midlertidig stans i testing av malinois ble tatt utfra et føre-var-perspektiv. Arbeidsgruppens rapport er tydelig på at det ikke er egenskaper ved hunderasen som er utfordringen, men adferd hos enkeltindivider. Derfor har vi nå besluttet å gjenoppta testing av malinois.  Vi er kjent med at det er minst tre ekvipasjer som er berørt av den midlertidig stansen av mentaltest, og således vil PHS i samarbeid med innmeldt behov fra hundeledere i politidistriktene gjenoppta testingen fortløpende, sier avdelingsleder Siw Thokle ved Politihøgskolen.

Vil ha bedre rapportering

Arbeidsgruppen har gjennomgått de ulike avvikshendelsene de siste årene. I følge arbeidsgruppen kunne alle, eller de fleste, av avvikene vært unngått ved bedre rutiner. Dette inkluderer tiltak som endring i treningsrutiner, og retningslinjer for håndtering av hunder utenfor tjeneste.

- Politidirektoratet vil på bakgrunn av anbefalingen fra arbeidsgruppen igangsette et arbeid for å få bedre rapportering og oppfølging av hendelser med tjenestehund i politiet, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet. 

- Kriterier for rapportering og oppfølging skal settes i nært samarbeid med faglederne på hund i de ulike politidistriktene, sier Schjelderup. 

- Vi er glad for denne gjennomgangen, og at oppfølgingen skal styrkes. Vi har nå fått en viktig avklaring rundt hunderasen malinois som gjør at vi kan se fremover. Hundetjenesten er en viktig del av politiets oppgaveløsning, sier Siw Thokle.

Fakta:

Det er til sammen 37 godkjente malinois i norsk politi. Dette utgjør ca 17 % av alle tjenestehunder. 7 av dem er søkshunder, mens de resterende 30 er patruljehunder. Malinois utgjør nesten 25 % av patruljehundene i norsk politi.