Aktuelt

Kvigne er cand. jur. fra 1992, og har sin bakgrunn hovedsakelig fra politiet. Hun har blant annet jobbet som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Oslo politidistrikt. Hun har også vært politiinspektør og seksjonsleder, og senere fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Hun også vært Assistant Director i Interpol, hvor hun også fungerte som Director i et år.

Kvigne kommer fra stillingen som sjef i Politiets Utlendingsenhet, en stilling hun har hatt siden 2013.