Aktuelt

Denne uken kommer en ny utgave av Norsk Politi. Også denne gang har nærpolitireformen fått en sentral plass. Vi ser nærmere på hvordan politiet bør samarbeide med kommunene for å lykkes med å etablere "nye"" politiet.

Et tett, strukturert og forpliktende samarbeid mellom kommune og politi er en bærebjelke i reformen. Noen kommuner og politidistrikter har allerede et slikt samarbeid, og kan vise til gode resultater. I Oslo har ungdomskriminaliteten sunket kraftig de siste ti årene. I Ringsaker er det blitt mindre bråk og uro i sentrum etter at kommunen og politiet begynte å samarbeide om kameraovervåking.

I sommerutgaven av Norsk Politi finner du ellers et intervju med Nasim Karim, leder av Politiets Fellesforbunds likestillings- og mangfoldsutvalg. Her er også et intervju med tidligere politimester Stein Ulrich. Han har bosatt seg på Schengens yttergrense - der han skriver bok om norsk politis forhold til Schengen.

 

Relaterte sider