Aktuelt

Tommi Nordberg fra Gemalto Oy og politidirektør Vidar Refvik signerte kontrakten Tommi Nordberg fra Gemalto Oy og politidirektør Vidar Refvik signerte kontrakten

Kontrakten er inngått etter en anbudskonkurranse  gjennomført av Pass og ID-prosjektet i Politidirektoratets IDeALT-program. Vinneren er det finske datterselskapet til franske Gemalto. Kontrakten har en estimert omsetningsverdi på 1,5 milliarder norske kroner over åtte år.  Leverandøren skal levere produkter og tjenester i tilknytning til ID-utstedelse, ID-dokumenter og ID-kontroll til Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Utenriksdepartementet. Andre offentlig etater, som eksempelvis Sjøfartsdirektoratet kan også benytte avtalen.

Kontrakten inkluderer:

  • Leveranse og tilpassing av system for timebestilling på nett og nytt saksbehandlingssystem for pass og nasjonalt ID-kort for politiet med tilhørende vedlikeholdstjenester
  • Utstyr for opptak av biometri, køhåndtering, betaling, dokumentlesere, selvbetjeningsutstyr mv. enten for kjøp med mulighet for supporttjenester, eller som en tjenestebasert driftsleveranse
  • Produksjon, personalisering og distribusjon av pass og ID-kort for politiet, Utenriksdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Sjøfartsdirektoratet
  • Leveranse og tilpassing av system for utstedelse av nasjonal elektronisk ID realisert på nasjonalt ID-kort med tilhørende vedlikeholdstjenester

Pass og ID prosjektet (PoID) har som formål å modernisere utstedelse av pass og muliggjør nasjonalt ID-kort i henhold til målsettingene og tiltakene i Handlingsplanen for ID-området, utarbeidet av Justis- og Beredskapsdepartementet og POD i fellesskap.  Flere av målene i handlingsplanen skal realiseres gjennom kontrakten, blant annet utstedelse av et nytt nasjonalt ID-kort med eID og en ny generasjon norske pass. Både pass og ID-kort skal benytte det nye prisbelønnede designet.

Anskaffelsen ble annonsert på Doffin og TED 24. november 2014.