Aktuelt

Visepolitimesteren blir politimesterens stedfortreder med delegerte ansvarsområder og oppgaver fra politimesteren.

I rollen som politimesterens stedfortreder har visepolitimesteren følgende hovedoppgaver:

  • Totalansvar for politidistriktets forebyggingsarbeid og straffesaksbehandling
  • Krise- og beredskapshåndtering og distriktets sikkerhetsarbeid
  • Sivil rettspleie på grunnplanet
  • Forvaltningsoppgaver

I utlysningsteksten heter det at man søker resultatorienterte ledere med gjennomføringsevne, som kan levere gode tjenester i eget distrikt og bidra til helhetlig utvikling av politiet. I lys av arbeidet med å bedre kjønnsbalansen blant ledere i politiet, oppfordres kvinner til å søke.

Utlysningstekstene publiseres av det enkelte politidistrikt på politijobb.no . Åremålsembetet som visepolitimester er på seks år. Søknadsfristen er satt til 20. august.