Aktuelt

Det var særlig gamle Østfold og Østfinnmark politidistrikt som sammen med Oslo politidistrikt, hadde ekstra utfordringer knyttet til migrasjonssituasjonen. På sentralt nivå hadde Politiets utlendingsenhet (PU) et stort ansvar, i tillegg til Kripos, Nasjonalt ID-senter og Utrykningspolitiet (UP). Politidirektoratet var ansvarlig for å samordne og koordinere innsatsen.

Det foreligger nå enkeltrapporter fra Nasjonalt ID-senter, PU, Østfold politidistrikt og fra situasjonen på Storskog i Østfinnmark, se vedlegg og lenker til høyre på denne siden. Politidirektoratet vil, sammen med de mest berørte distriktene og særorganene, sammenstille og oppsummere erfaringene med tanke på nasjonale læringspunkter. Det er særlig aktuelt å se på hvordan politiet som helhet løste oppgaven med samarbeid og koordinering. Dette arbeidet pågår nå og vil bli ferdig i løpet av høsten.