Aktuelt

Tala gjeld polititilsette, juristar og sivile. Til samanlikning var det 14.998 årsverk eit år tidlegare, per 31.mars 2015, og 14.358 same dato i 2014.

Oversikten, Dekningsgrad, politidekning 1. kvartal 2016, viser også kor mange tilsette det er i dei ulike politidistrikt og særorgan.