Aktuelt

Rekrutteringsprosessen skal skje lokalt, og distriktene sender deretter sin anbefaling til politidirektoratet (POD).

POD vil sende over en samlet anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet så snart den er klar. Visepolitimestre utnevnes i statsråd.

Stillingen som visepolitimester i Oslo er foreløpig ikke lyst ut, derfor heller ingen søkerliste.