Aktuelt

Politidirektoratet

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har tatt initiativ til en kampanjen. Hensikten er å hindre at barn og unge begynner med narkotika.

  - Vi er nødt til å gjøre en enda større innsats for å hindre at unge utsettes for alle de negative virkningene som narkotikabruk kan medføre. Mye kriminalitet skjer når de er ruset, og mange blir offer for kriminalitet når de er beruset, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Over 20 prosent av gutta som går i tredje klasse på videregående skole har prøvd hasj eller marihuana. Tilsvarende tall for jentene er 14 prosent.

- Det er viktig at vi prioriterer forebyggende innsats. Særlig skolen, foreldre og politiet har et ansvar. Ungdom som bruker narkotika risikerer å utsette seg for svært alvorlige fysiske og psykiske følger, sier Anundsen. Ministeren deltar selv på et av arrangementene på Stovner videregående skole i Oslo.